Kontakt 2023-05-08T17:11:47+00:00

ASOCIJACIJA SPORTSKIH RIBOLOVACA BEOGRADA
MILOŠA OBRENOVIĆA 112., 11500 OBRENOVAC
PIB:104894518
MATIČNI BROJ: 17678612
TEKUĆI RAČUN: 205-116794-70 Komercijalna banka a.d.

Telefon:011/872-5483

email: asrbeograd@yahoo.com