PREDLOG PROJEKTA NACIONALNOG CENTRA ZA SPORTOVE NA VODI

//PREDLOG PROJEKTA NACIONALNOG CENTRA ZA SPORTOVE NA VODI

PREDLOG PROJEKTA NACIONALNOG CENTRA ZA SPORTOVE NA VODI

Ideja o projektu NCSV nastala je u saradnji sa Ekološkim pokretom opštine Lazarevac, zbog potrebe većine sportskih grana vezanih za vodu za adekvatnim sportskim terenom i trening bazom za pripreme sportista. Naime u razgovoru sa predstavnicima drugih sportova vezanih za vodu dosli smo do zaključka da ovi isti ili slični problemi muče većinu.

Kako smo zbog same prirode našeg sporta više prisutni na terenu, uočili smo lokaciju na kojoj bi bilo moguće smestiti ovakav jedan objekat. Lokacija se nalazi na mestu trenutnog površinskog kopa uglja u Velikim Crljenima (opština Lazarevac). Kako nam je rečeno, trebalo bi da taj deo rudarskog basena Kolubara prestaje sa eksploatacijom u 2016. godini, a da je zemljište predviđeno za rekultivaciju (zatrpavanje i pošumljavanje).

Na ovu lokaciju bi bilo moguće smestiti objekat veličine oko 2,5 km dužine i 0,5 km širine, što prema našim saznanjima odgovara većini potreba ostalih sportova na vodi.

Predložena lokacija za izgradnju ovakvog objekta po našem mišljenju je povoljna iz više razloga:

  • Nalazi se u neposrednoj blizini Ibarske magistrale i na oko 10 kilometara od autoputa na koridoru 11.
  • Na toj lokaciji trenutno se nalazi površinski kop uglja predviđen za zatvatanje i rekultivaciju. Izgradnjom ovog objekta bilo bi potrebno manje nasipanja, negde oko 6 miliona kubnih metara zemlje, i površina za pošumljavanje bi bila manja za nekih 250 hektara.
  • Lokacija se nalazi praktično u geografskom centru države i na teritoriji grada Beograda.

Smatramo da bi se za sredstva za izgradnju ovog objekta moglo aplicirati kod nekih od predpristupnih fondova EU. Deo može biti realizovan i kroz javno-privatno partnerstvo. Ulaganja države u ovom slučaju bi bila u samom zemljištu i razlici troškova potpune rekultivacije zemljišta koja se u svakom slučaju predviđa za ovu lokaciju.

Izgradnja ovog objekta imala bi više povoljnih efekata:

  • Spotrovi vezani za vodu trajno bi rešili pitanje sportskog terena, baze za pripreme sportista i mesta za organizovanje najvećih sportskih manifestacija.
  • Objekat bi po našem mišljenu bio ekonomski samoodrživ, i zapošljavao bi dosta ljudi.
  • Upotpunila bi se turistička ponuda celog tog kraja (grad Beograd, opština Lazarevac i susedne opštine Ub Lajkovac, Obrenovac…)
  • Jačanje lokalne ekonomije usled mogućnosti da se svake godine tu organizuju velike sportske manifestacije.

 

Asocijacija sportskih ribolovaca Beograda

Еколошки покрет општине Лазаревац

2016-11-08T13:59:48+00:00